54 nhà đầu tư lớn với khối tài sản trị giá khoảng 1.000 tỷ bảng Anh (1.410 tỷ USD) đã phát động chiến dịch 'nói Không với kháng sinh' nhằm hạn chế việc sử dụng chất này trong sản phẩm thịt và gia cầm

VIDEO LIÊN QUAN