Trước sự việc Công ty Điện lực Vĩnh Tân 1 (huyện Tuy Phong, Bình Thuận) được cấp phép nhận chìm gần 1 triệu m3 vật, chất xuống biển, nhiều đại biểu HĐND tỉnh Bình Thuận đã tỏ ra lo ngại và kiến nghị cần đưa Điện lực Vĩnh Tân 1 vào giám sát đặc biệt.

VIDEO LIÊN QUAN

Google Analytics Alternative