Bé bi do không muốn hỗ trợ bạn bắt con lợn trong chuồng nên đã bị bố Xuân Bắc dọa cho ở trong chuồng lợn bắt lợn một mình,bé Bi đã khóc nức nở và hứa là sẽ hỗ trợ bạn bắt con lợn đó.
Google Analytics Alternative