Trong nhiệm vụ làm món ăn cơm nắm, muối vừng giữa các bố đã có màn 'đại chiến' để tranh cãi về độ mặm, ngọt của đồ ăn. Màn tranh cãi không có hồi kết khiến bố Thành Được phải hỏi cả ý kiến của anh quay phim đi cùng đoàn

VIDEO LIÊN QUAN

Google Analytics Alternative