Do bất đồng giữa những người phát triển đồng tiền ảo bitcoin về những thay đổi trong phần mềm, một phiên bản mới của đồng tiền này đã ra đời, được gọi là "Bitcoin Cash".

VIDEO LIÊN QUAN

Google Analytics Alternative