Theo Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT), sau 1 năm xảy ra sự cố môi trường biển, kết quả quan trắc, giám sát cho thấy, môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung đã an toàn đối với vùng nuôi trồng thuỷ sản, bảo tồn thuỷ sinh và khu vực bãi tắm, thể thao dưới nước.

VIDEO LIÊN QUAN