Qua khám xét, cơ quan an ninh phát hiện trong chiếc cặp đối tượng Lại Đăng Hải Linh có 297 tờ tiền polymer giả có mệnh giá 200.000 đồng/tờ với tổng số tiền là 59.400.000 đồng, trong số này nhiều tờ có cùng số serie.

VIDEO LIÊN QUAN