Lịch chạy tàu, thời gian bán, giá vé tàu Tết 2017 từ các ga Sài Gòn, Nha Trang, Đà Nẵng, Đông Hà, Đồng Hới, Vinh, Thanh Hóa, Nam Định, Hà Nội...

VIDEO LIÊN QUAN