UBND TP Hà Nội vừa trình HĐND TP Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung quy định thu phí tạm thời sử dụng lòng đường, hè phố trên địa bàn thủ đô. Theo đó, phí sử dụng lòng đường hè phố khu vực lõi đô, thuộc quận Hoàn Kiếm sẽ được điều chỉnh tăng cao nhất, tương đương 300% so với mức phí hiện nay.

VIDEO LIÊN QUAN