Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư đã xem xét và quyết định kỷ luật đối với ông Nguyễn Phong Quang và ông Nguyễn Anh Dũng.

VIDEO LIÊN QUAN