Tại nhiều huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội như Thạch Thất, Quốc Oai, Hoài Đức… dự án đấu nối nước sạch đã bắt đầu triển khai. Tuy nhiên, để nước về với từng hộ gia đình lại phát sinh thêm những điều kiện khác và lúc này bao nhiêu trắc trở lại đến.

VIDEO LIÊN QUAN