Hệ thống giữ xe ngầm được xây dựng bên dưới lòng đất của thành phố Tokyo (Nhật Bản). bạn chỉ cần đưa xe vào vị trí cửa trạm gửi, sau đó quẹt thẻ và hệ thống này sẽ tự động đưa chiếc xe đạp của bạn xuống vị trí đánh dấu tương ứng với thẻ mà máy tính của hệ thống đã cài đặt sẵn.

VIDEO LIÊN QUAN