Luật quảng cáo quy định, nếu sử dụng cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài trên cùng 1 biển hiệu quảng cáo thì cỡ chữ tiếng nước ngoài không được vượt quá 3 phần 4 cỡ chữ tiếng Việt và phải được đạt bên dưới phần chữ tiếng Việt. Nhưng hầu như toàn bộ biển quảng cáo ở đây đều không chấp hành theo.

VIDEO LIÊN QUAN