Đoạn video mới đây cho thấy rạn san hô Great Barrier Reef đang bị tẩy trắng ở tốc độ cao tức san hô đang chết dần mòn. Đây là hiện tượng đáng báo động ở một trong những địa điểm du lịch của Australia.

VIDEO LIÊN QUAN