Hơn 30 tấn hàng tương đương với 230 nghìn đô-la Mỹ được Trung tâm Điều phối về hộ trợ nhân đạo thiên tại ASEAN gọi tắt là AHA gửi tới đồng bào Việt Nam chịu hậu quả lũ lụt trong đợt thiên tại vừa qua gồm: nhà bạt chưa hàng lưu động, dụng cụ sửa chữa nhà, dụng cụ cá nhân... đây là lần đầu tiên Việt Nam kêu gọi cộng đồng ASEAN hỗ trợ người dân trực tiếp cho người dân bị ảnh hưởng do thiên tai.

VIDEO LIÊN QUAN

Google Analytics Alternative