Theo CNN, Ả Rập Xê Út dự định cấp thị thực du lịch lần đầu tiên vào năm 2018. Thị thực trước đây thường chỉ giới hạn cho những người đến đất nước này làm việc hoặc cho khách hành hương đến thăm các thánh địa Hồi giáo. Thu hút khách du lịch là một trong những mục tiêu trung tâm của kế hoạch quốc gia nhằm đưa nền kinh tế đất nước giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ

VIDEO LIÊN QUAN