Dữ liệu iCloud của những người sử dụng dịch vụ này tại Trung Quốc sẽ được lưu trữ trên các máy chủ đặt trong Trung Quốc từ thời điểm cuối tháng 2.

VIDEO LIÊN QUAN

Google Analytics Alternative