Theo quy định mới, mỗi ngày sẽ chỉ có 40.000 du khách Ấn Độ được vào tham quan khu lăng mộ. Mức hạn chế này không áp dụng đối với du khách nước ngoài, tuy nhiên, họ phải trả 1.000 Rupee (tương đương 360.000 VND) để mua vé vào cửa. Mục đích của việc hạn chế là để giữ gìn công trình được xây dựng từ thế kỷ XVII

VIDEO LIÊN QUAN