Với mong muốn khách hàng có cái nhìn tổng quát hơn về loại hàng hóa, Alibaba muốn để cho phép người tiêu dùng để mua hầu như bất cứ điều gì trong Chợ Thực Tế Ảo thông qua dịch vụ Alipay. Alibaba đã chiếm được 70% thị trường thanh toán di động tại Trung Quốc cho phép người sử dụng để mua hàng hóa và dịch vụ cả online và tại cửa hàng.

VIDEO LIÊN QUAN

Google Analytics Alternative