5 cán bộ kiểm lâm ở huyện Cư Jút, Đắk Nông đã bị kỷ luật do để xảy ra tình trạng phá rừng diện tích lớn nhưng không phát hiện kịp thời hoặc không báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý.

VIDEO LIÊN QUAN