Giống tiền thật đến 80%, được mua bán thậm chí không khai, tiền giả đã trở thành mối đe dọa không từ bất kể ai. Trong đó phổ biến nhất là tiền mệnh giá 200.000 đồng với công nghệ sản xuất ngày càng tinh vi.

VIDEO LIÊN QUAN