Khảo sát của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về mức lương mà doanh nghiệp sẵn sàng trả trong quý II/2016 cho thấy, khoảng 50,8% vị trí việc làm có nhu cầu theo mức lương thỏa thuận, 6,7% có nhu cầu ở mức lương dưới 4 triệu và 29,3% có nhu cầu ở mức lương từ 4 - 6 triệu đồng/tháng.

VIDEO LIÊN QUAN