2017 là năm Mỹ bị tổn thất nặng nề nhất về kinh tế do thiên tai gây ra như hỏa hoạn, giá lạnh, lũ lụt và các cơn bão.

VIDEO LIÊN QUAN