Trong 7 tháng đầu năm 2017, cả nước đã xử lý vi phạm đối với 15.874 phương tiện; trong đó thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến với thời hạn 1 tháng là 14.782 xe; thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải 3 đơn vị; từ chối cấp phù hiệu là 1.089 xe.

VIDEO LIÊN QUAN

Google Analytics Alternative