Messenger là nơi trò chuyện, nhắn tin của hơn 1,2 tỷ người sử dụng mỗi tháng và hiện tại, Facebook đã thuyết phục các doanh nghiệp về việc họ sẽ được hưởng lợi từ một công cụ mới khi thiết kế các quảng cáo cho Messenger.

VIDEO LIÊN QUAN

Google Analytics Alternative