Chiều 9/1, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức lễ bình chọn 10 sự kiện VHTT&DL tiêu biểu năm 2017 với 15 đề cử. Trong đó có 5 đề cử ở lĩnh vực văn hóa, 5 đề cử ở lĩnh vực du lịch và 5 đề cử ở lĩnh vực thể thao.

VIDEO LIÊN QUAN