Sơn (Mạnh Trường) không thể chấp nhận được sự thật đã cùng lúc mất đi người yêu và người bạn thân nhất nên đã vô cùng đau khổ.
Google Analytics Alternative