Sơn (Mạnh Trường) không thể chấp nhận được sự thật đã cùng lúc mất đi người yêu và người bạn thân nhất nên đã vô cùng đau khổ.

TRỌN BỘ