Trong năm 2016, Vĩnh Long xảy ra 30 vụ xâm hại tình dục trẻ em, tăng 13 vụ so với năm 2015, tức là tăng gần gấp đôi. Chỉ trong vòng hơn 3 tháng của năm 2017, địa phương này lại ghi nhận thêm 10 vụ mới. Những con số như biết nói, khiến nhiều người không khỏi giật mình, bởi con số này càng cao, cũng đồng nghĩa vấn đề đạo đức, văn hóa xã hội ngày càng đi xuống.

TRỌN BỘ

Google Analytics Alternative