Câu chuyện kể về một nhóm người hoạt động như những Ninja, chuyên hoạt động âm thầm để chống lại bọn tội phạm nguy hiểm. Lần này, nhóm phải đối đầu với Thầy tu bóng tối. Hắn hợp tác với tên sát thủ Franco Gungori để tiêu diệt hết nhóm Fists, đầu tiên là Syko.

TRỌN BỘ