Quyền lực ghế nóng là gameshow đầu tiên trên truyền hình khán giả được làm giám khảo, được thể hiện quan điểm, góc nhìn của mình một cách trực tiếp với những tiết mục của các nghệ sĩ nổi tiếng. Qua những ý kiến đó, các nghệ sĩ sẽ hiểu thêm về thị hiếu của khán giả để có những định hướng hoặc kế hoạch mới trong nghề nghiệp của mình.

TRỌN BỘ