Thế Chột sau khi đào thoát thành công đã tìm đến anh em Tuấn Tú bắt thóp cả 2 phải hành động theo ý mình. Cùng lúc đó Thế Chột dùng chất gây ung thư tẩm vào số vải bà Hà rao bán ngoài chợ để vu oan giáng hoạ, buộc Lê Thành phải lộ diện. Lê Thành khi biết tin liền không ẩn mình nữa mà liên lạc lại với Lương Bổng để nhờ Phan Quân cứu mẹ

TRỌN BỘ

Google Analytics Alternative