Khi nghe Tuấn - Tú trò chuyện về việc ông trùm lợi dụng mình để đấu với Thế "chột", Lê Thành rất suy sụp. Trên đường bỏ trốn, Thành có những diễn biến tâm lý bất thường...

TRỌN BỘ

Google Analytics Alternative