Thực hiện kế hoạch của ông trùm Phan Quân, Lương Bổng cùng tay chân Phan Thị đã triển khai kế hoạch đón lõng và tiêu diệt tàn dư của bang Thiên Long.

TRỌN BỘ

Google Analytics Alternative