Liều mình như chẳng có, Lê Thành đã xông vào sào huyệt của anh em Tuấn - Tú cứu Phan Hải. Và cú liều mình này cũng biến anh cũng trở thành “người trong giang hồ” từ đây…

TRỌN BỘ