Trong một tương lai khải huyền, sự trỗi dậy của cuộc tấn công sao băng gây họa sát thân, nền văn mình dần bị tàn lụi, loài người vẫn còn ám ảnh bởi sự tồn tại của nhưng con người đột biến có sức mạnh siêu nhiên. Parish - người lãnh đạo loài người - với sức mạnh đột biến bán phần dẫn đầu đoàn người đi săn lùng và tiêu diệt những kẻ đột biến để bảo tổn người năng lượng sạch cho sự sống sót, anh ta đặc biệt bị ám ảnh bởi tên sát nhân Rage, kẻ cầm đầu những người đột biến.

TRỌN BỘ