Trong lúc tiền ảo bitcoin du nhập vào Việt Nam một cách mạnh mẽ, mức lợi nhuận đầu tư được cho là khổng lồ. Từ đó, nhiều hình thức biến tướng của tiền ảo bitcoin bằng hình thức đa cấp đã ra đời và hoạt động trái phép. Người dân vì ham lợi nhuận nên đã bỏ tiền ra đầu tư và chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ số tiền đầu tư đều đã biến mất.

TRỌN BỘ

Google Analytics Alternative